Nieuws

08-11-2014 - Dag van het talent

Nationale Dag van het Talent

Lotte en Casper waren middels de Regionale Dag van het Talent uitgenodigd voor de Nationale Dag van het Talent in Nationaal Sportcentrum Papendal. Een unieke kans om op deze sportlocatie te mogen trainen.

Om half tien werden de talenten verwacht. De dag werd geopend met een warming-up. Deze werd verzorgd door Elena Timina, damesbondscoach. Na de warming-up stond de ochtend in het teken van sport motorische testen. Diverse testen zijn gedaan rondom balgevoel, coördinatie en snelheid. Onderaan dit verslag staan de testen kort toegelicht.

Na het testgedeelte was het tijd voor de lunch. Na een lekkere lunch te hebben genuttigd, maakten Lotte en Casper zich op voor de wedstrijden. Er werden drie rondes gespeeld, waarbij zij telkens opnieuw in een poule werden ingedeeld naar sterkten. Zowel Lotte als Casper hebben allebei een wedstrijd gewonnen. Daarnaast scheelde het soms niet veel of de overwinning van de wedstrijd lag binnen handbereik.

Tussen de laatste twee rondes was een demonstratiewedstrijd. Deze werd gegeven door Li Jiao, herenbondscoach en Gelders kampioen Dicky de Jong. Zij lieten diverse tafeltennisslagen met de effecten daarvan zien. Daarna mochten de talenten een rally spelen met Jiao en Dicky. Een leuke kans die Lotte en Casper zich niet lieten schieten.

Als afsluiting van de dag de cooling down en certificaat uitreiking verzorgd door Li Jiao. Na afloop nog een handtekening van Li Jiao en uiteraard nog even samen op de foto. Om half zes weer richting huis waarbij we onderweg met z’n allen nog een hapje hebben gegeten als afsluiting van deze geslaagde dag.

In de korte tijd dat Lotte en Casper op tafeltennis zitten, hebben ze laten zien dat ze mooie stappen hebben gemaakt. Deze dag was een mooie aanvulling voor hun tafeltennisontwikkeling. Ze willen volgend jaar allebei weer met de Talentendag mee doen!

Foto zijn te zien op ons foto album via deze link:  Casper en Lotte, dag van het talent

Video's zijn te zien op ons you tube kanaal via deze link Lotte tijdens de talentendag in actie en dag van het talent

 

De volgende testen hebben de talenten gedaan:

Balgevoel – schuin mikken
Bij het schuin mikken is het noodzakelijk steeds opnieuw de inzet van kracht te doseren en de baan van de bal in te schatten.

Balletje gooien / coördinatie
Om de bal/shuttle ver weg te gooien heb je armsnelheid en coördinatie nodig.

Mikken op een doel met bat en bal
Afwisselend met forehand en backhand een tafeltennisbal op een doel mikken.

Sprongkracht benen / verticale hoogtesprong
Vanuit stand zo hoog mogelijk springen om de spronghoogte te meten.

Behendigheid
Hierbij komt het er vooral op aan snel en wendbaar te zijn.

Snelheid met de bal
Het zijwaarts lopen en gelijktijdig dribbelen met een basketbal vraagt niet alleen om oriëntatie maar bovenal om de vaardigheid om de beweging van de handen (stuiteren) en benen (lopen) op elkaar af te stemmen.

Sprint
Hier gaat het er om snel te starten en af te remmen.

Oog-hand coördinatie
Deze test vraagt om een goede en snelle samenwerking tussen beide handen en de ogen.

 

Terug