Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vijf categorieën: algemene vragen, vragen over het sportprotocol verantwoord sporten voor jeugd, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

FAQ: algemene vragen

Algemene vragen over het coronavirus en sport.

  • NOC*NSF volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers zoveel mogelijk thuis te werken. We zijn echter gewoon bereikbaar.

   Voor vragen kan je terecht bij de NOC*NSF Supportdesk door te mailen naar sportsupport@nocnsf.nl of een WhatsApp-bericht te sturen naar 06-82488768.

  • Vanaf 1 juli mag er weer gesport worden en zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 

   Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. 

   Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden: 

   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
   • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
   • Vermijd drukte. 
   • Was vaak je handen. 

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten.

  • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Er mag weer binnen en buiten worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

   Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

   Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

   Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 

   Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

  • De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF roept het Rijk en de Gemeenten op om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. 

   Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

   Inmiddels heeft het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking gesteld om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen.

   Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters.

   Eerder vroegen wij via verschillende oproepen ook voor deze groepen aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet al deze problemen opgelost. Voor de eerste nood bij sportbonden wordt het Coronanoodfonds Sport opgezet, waarvoor de sport zelf vijf miljoen opzij heeft gezet en de Nederlandse Loterij het vanwege de verlenging van samenwerking met NOC*NSF mogelijk heeft gemaakt daar nog eens een miljoen aan toe te voegen. Over de andere groepen blijven we graag in gesprek met zowel de verschillende overheden als andere partijen.

FAQ protocol verantwoord sporten

  • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

   Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

   Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

   Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 

   In het algemeen sportprotocol staan de adviezen en aanwijzingen uitgewerkthier te vinden. 

  • Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling tijdens de georganiseerde sportactiviteit geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. 

   Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord. 

   Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer. 

   Bij de senioren vanaf 18 jaar geldt dat ze tijdens de sportactiviteit geen onderlinge afstand van 1,5 meter in acht hoeven te nemen. Buiten de sportactiviteit, dus ook in de kleedkamer en de sportkantine, geldt die regel wel.

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • Risicogroepen: het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op of in de sportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven. 

   Zorgmedewerker: Zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan andere. Echter zijn er ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling. Als je gewoon buiten de zorginstelling mag functioneren dan kan het wellicht ook in deze groep. Kortom, we raden je aan dit na te gaan bij je zorginstelling. 

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Kinderen tot 18 jaar hoeven tijdens het spelen en georganiseerd sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleiders die ouder zijn dan 18 jaar. 

   Iedereen van 18 jaar en ouder hoeft per 1 juli tijdens de sportactiviteit geen afstand te houden. Voor en na de sportactiviteit geldt die afstandsregel wel, ook in de kleedkamers en de kantine van de sportlocatie.  

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

   Advies: Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we je dus aan contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

   NB: Er zijn sportbonden die geen collectieve verzekering hebben.

   En hoe zit het met de verzekering/aansprakelijkheid in het geval dat een trainer of lid besmet raakt met corona? Daarop is het antwoord dat het onder de eigen verantwoordelijkheid valt om de afweging te maken training te geven of niet. Want niemand kan garanderen dat iemand niet besmet raakt.

  • De protocollen voor kinderen tot 18 jaar gelden voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen met een beperking. Het protocol maakt alleen onderscheid op leeftijd en niet op doelgroepen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. In de lokale noodverordeningen staat uitgewerkt hoe elke gemeente hierop handhaaft.

   Als blijkt dat het voor bijvoorbeeld G-teams of rolstoelteams niet mogelijk is om de protocollen te handhaven, dan is sporten op de club simpelweg niet verstandig vanwege de gezondheidsrisico’s die corona met zich meebrengt. Kunnen de protocollen wel in acht genomen worden, dan stimuleren wij clubs van harte om sport voor ieder kind op te starten.

  • Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen en de, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

   1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)

   2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt)

   3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

   • Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol;

   • Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem;

   • Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5 meter afstand worden gehouden;

   • Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen. Placering is in dat geval niet nodig;

   • Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol leidend is.
  • Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken is per 15 juni opgeheven. 

   Volwassenen van 18 jaar en ouder moeten hierbij voor en na de sportactiviteiten anderhalve meter afstand in acht nemen. 

  • In de persconferentie van woensdag 24 juni zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd. Een aantal van deze versoepelingen zijn ook van invloed op het protocol zomerkampen en dagactiviteiten. De protocollen en veelgestelde vragen zijn hierop aangepast. Download hier de nieuwste versie van het protocol.

FAQ voor sportclubs

Veelgestelde vragen van sportclubs over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus. Vragen die betrekking hebben op het sportprotocol staan hierboven in deze faq.

  • Per 1 juli zijn we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ met algemene regels voor binnen en buiten gegaan. Die blijven nodig omdat het coronavirus nog niet is verdwenen. De basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn te hier te vinden en hier specifiek voor sport. 

   De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar het niet mogelijk is de 1,5 meter tijdelijk / zo kort mogelijk los te laten.  

   Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld. 

   Het sluitingsverbod op alle sportclubs is opgeheven. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt er voor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.  
    
   Check het protocol verantwoord sporten wat dit voor een sportclub inhoudt. 

  • Competities mogen weer worden opgestart. Neem contact op met je bond wat dit betekent voor jouw competitie.  

   Bij wedstrijden mag ook weer publiek aanwezig zijn, met een maximum van honderd personen voor binnensport en 250 personen voor buitensport. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld is niet toegestaan en volwassenen van 18 jaar en ouder moeten onderling anderhalve meter afstand in acht nemen. 

  • Wij adviseren de communicatie af stemmen met de patiënt (of de familie van de patiënt) i.v.m. met de privacy en om af te stemmen met de GGD. Wat de club kan en moet communiceren naar leden is namelijk per geval anders, bijv. met betrekking tot wel of geen besmettingsgevaar voor andere clubleden.

  • Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

   Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

   Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 

   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

  • Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verder nog juridische vragen?

   • Neem contact op met eigen jurist en/of je eigen sportbond
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

  • Een sporter is altijd onderdeel van het team en de vereniging, ook wanneer je niet kan trainen of geen wedstrijd kan spelen. Trainers, coaches en begeleiders hebben normaal gesproken nauw contact met hun spelers. In deze tijd is dat lastiger. Hieronder vind je tips om toch contact te houden met je team. Krijg je signalen dat het niet goed gaat met een sporter, lees hier wat je kunt doen. 

  • Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling tijdens de georganiseerde sportactiviteit geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. 

   Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord. 

   Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer. 

   Bij de senioren vanaf 18 jaar geldt dat ze tijdens de sportactiviteit geen onderlinge afstand van 1,5 meter in acht hoeven te nemen. Buiten de sportactiviteit, dus ook in de kleedkamer en de sportkantine, geldt die regel wel.

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • Kinderen tot 18 jaar hoeven tijdens het spelen en georganiseerd sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleiders die ouder zijn dan 18 jaar. 

   Iedereen van 18 jaar en ouder hoeft per 1 juli tijdens de sportactiviteit geen afstand te houden. Voor en na de sportactiviteit geldt die afstandsregel wel, ook in de kleedkamers en de kantine van de sportlocatie.  

   Voor meer informatie, check het sportprotocol.

  • Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

  • Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen en de, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

   1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)

   2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt)

   3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)

   • Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol;

   • Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem;

   • Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5 meter afstand worden gehouden;

   • Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen. Placering is in dat geval niet nodig;

   • Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol leidend is.
  • Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken wordt per 15 juni opgeheven.

  • In de persconferentie van woensdag 24 juni zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd. Een aantal van deze versoepelingen zijn ook van invloed op het protocol zomerkampen en dagactiviteiten. De protocollen en veelgestelde vragen zijn hierop aangepast. Download hier de nieuwste versie van het protocol.

FAQ voor sporters

Veelgestelde vragen van sporters over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

  • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

   Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Bij sporten waar dat mogelijk is en niet nodig voor normaal spelcontact moeten 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden. Bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde atletiekwedstrijden zoals hardlopen of bij wielerwedstrijden.

   Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

   Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

   -> Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten

    

  • In het Protocol Verantwoord Sporten staat dat als de 1,5 meter een normale sportbeoefening in de weg staat, dan mag de 1,5 meter tijdelijk losgelaten worden. Het is aan de betreffende sport zelf te bepalen in hoeverre dit geldt voor de normale uitoefening van de sport.

   Daarnaast wijzen wij in het protocol ook op de verantwoordelijkheid van de leden/sporters om zelf hun (gezondheids)risico te analyseren. Vinden zij het verstandig in of op de sportlocatie zich in groepen met anderen te begeven en de 1,5 meter los te laten voor de normale sportbeoefening?

  • Voor de deelname aan sportevenementen in het buitenland gelden dezelfde adviezen als voor reizen om andere redenen zoals vakantie of werk. Er is geen algemeen advies te geven over wel of niet deelnemen aan een evenement in het buitenland. Dat hangt van de specifieke en actuele situatie af.

   Lees er hier meer over.

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

FAQ voor sportbonden

Veelgestelde vragen van sportbonden over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Het ligt op dit moment niet voor de hand aan sportevenementen in het buitenland deel te nemen. Neem je nu al wel deel aan een evenement in het buitenland of als je dat straks wel weer doet, dan adviseren wij een aantal zaken goed te regelen. Kijk daarvoor hier. Zie daarvoor hier.

   Word je ter plekke ziek raadpleeg dan je reisverzekering.

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen