Huisregels

 • In de zaal mag niet worden gegeten of gedronken. SVN-leden moeten indien nodig ook hun tegenstanders hierop attenderen;
 • In het materiaalhok mag wel worden gegeten en gedronken. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de leden zelf om de overblijfselen op te ruimen en indien nodig ook tegenstanders en supporters hierop te attenderen;
 • Geen mobiele telefoons in de zaal in verband met verstoring van de wedstrijden. Indien deze om dringende redenen toch aan moeten blijven staan, kunnen deze worden afgegeven aan de bar;
 • In de zaal mag alleen gespeeld worden met schoenen die niet voorzien zijn van zwarte zolen en waarop niet buiten gelopen is;
 • Tijdens competitie-avonden of -dagen worden maximaal 5 tafels opgezet. Als hierbij tafels beschikbaar zijn voor vrijspelen, is/zijn dit altijd de tafel(s) aan de kant van de herenkleedkamer;
 • Een eventueel aangewezen zaalwacht dient minimaal een half uur voor aanvang van de competitie of het evenement aanwezig te zijn, en is verantwoordelijk voor:
  • Aan het begin: het opzetten van de tafels en eventueel de teltafels, het indien gewenst aan zetten van de verwarming, het inrichten van het materiaalhok voor de toeschouwers en het opzetten van de afscheiding tussen het materiaalhok en de zaal;
  • Aan het einde: het opruimen van de tafels, het herstellen van de indeling van het materiaalhok en het opruimen van de zaal (eventuele rommel opruimen, eventuele gevonden voorwerpen aan de bar afgeven, enz.).

Indien de zaalwacht vertrekt en er nog teams aan het spelen zijn, dient een van de nog spelende teams op verzoek van de zaalwacht de zaalwacht over te nemen.

 • Op speelmomenten waarop er geen zaalwacht aanwezig is, dient iedereen zijn/haar eigen tafel op te ruimen, tenzij iemand erna nog van de tafel gebruik maakt. Degene die de laatste tafel opruimt, is verantwoordelijk voor het herstellen van de indeling van het materiaalhok en het opruimen van de zaal (eventuele rommel opruimen, eventuele gevonden voorwerpen aan de bar afgeven, enz.);
 • De vereniging SVN stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen;
 • Eventuele gevonden voorwerpen (dienen te) worden afgegeven bij de bar;
 • Plakken in de kantine is verboden i.v.m. hygiëne;
 • Tijdens jeugdevenementen wordt er geen alcoholische drank verkocht.

Schuiven naar boven