Lidmaatschap

Tafeltennis is een fantastische sport voor jong en oud, man of vrouw, doordat het een combinatie vereist van fysieke, tactische en technische vaardigheden. Daarnaast is tafeltennissen in Naaldwijk nog eens extra belonend omdat de Naaldwijkse tafeltennisvereniging SVN naast de mooie sport ook het randgebeuren goed verzorgt. Bij SVN wordt zowel ‘serieus’ als ‘gezellig’ getafeltennist, waardoor iedereen zich welkom kan voelen.

Voor senioren (vanaf 18 jaar) worden trainingen verzorgd op elk niveau. Daarnaast komen teams van SVN uit op alle niveaus in de afdelingscompetitie. Ook worden regelmatig extra toernooien en evenementen georganiseerd, waardoor het verenigingsleven uitstekend bloeit. De foto’s op deze website zijn daar het bewijs van!

Wil je eens bij ons komen tafeltennissen, dan is dat geen probleem. Kom een keertje langs op een van de trainings- of vrijspeeluren of maak een afspraak met de secretaris ( Dolf Joling, 06-43034659 of neem contact op via de contactpagina).

Gedurende het hele jaar geldt: de eerste drie keer trainen/vrijspelen zijn gratis en zonder verdere verplichting!

Soorten lidmaatschap

basislid: trainen 1/week en vrijspelen: woensdagavond en op vrijdagavond of tijdens de competitie als er een tafel vrij is. Tevens meedoen met onze interne toernooien, , koppeltoernooi, clubkampioenschappen en plankentoernooi.

competitiespelend: trainen 1/week en vrijspelen: woensdagavond en op en vrijdagavond als er tijdens de competitie een tafel vrij is. Tevens meedoen met onze interne toernooien, zoals het, koppeltoernooi, clubkampioenschappen en plankentoernooi. Daarnaast meedoen met de regionale competitie van de bond en externe toernooien.

evenementen lid: vrijspelen: woensdagavond . Tevens meedoen met onze interne toernooien, clubkampioenschappen en plankentoernooi.

voordeellid: als iemand voor de eerste maal lid wordt halverwege het seizoen; na juni gaat dit over in een regulier lidmaatschap.

Contributie 

Senioren 2023-2024:
Evenementenlid€   75,00
Basislid€ 135,00
Competitiespelend€ 170,00
Overig 2023-2024
Voordeellid (vanaf januari tot einde seizoen)
Daarna gaat het automatisch over in een basislid!
€   47,50
Donateur €   45,00
                                                                 

De bovenstaande contributiebedragen gelden bij een automatische machtiging. Als u het geld zelf over wilt maken, dan brengen we ook € 10,- incassokosten in rekening. U kunt de contributie overmaken op Rabobank-nummer NL73RABO0142228095 t.n.v. Sportvereniging Naaldwijk o.v.v. “lidmaatschap”.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar (1 augustus t/m 31 juli) en wordt jaarlijks automatisch met één jaar verlengd als het niet voor 1 juni is opgezegd. Aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap kan alleen bij de secretaris, Dolf Joling 06-43034659 of neem contact op via de contactpagina.

Schuiven naar boven