Belangrijke update SVN

Beste SVNers,

Corona Toegangsbewijs (CTB)

Sinds zaterdag 6 november 2021 zijn de coronamaatregelen voor binnensporten weer aangescherpt. En mogelijk volgen er nog aanvullende maatregelen die vanuit het RIVM worden doorgevoerd. Deze maatregelen zijn ook van toepassing op onze vereniging!

Dat betekent dat van iedereen (leden, tegenstanders, toeschouwers, etc) die de kantine of zaal binnenkomt, de QR code zal worden gecheckt bij ieder bezoek door een bestuurslid of andere vrijwilliger (trainer, rekreantenbegeleider, toernooileider, etc). Zonder geldige QR code is het helaas dus niet mogelijk om te trainen, vrij te spelen of competitie te spelen. Wij volgen hierin het beleid van het RIVM en de NTTB. Indien wij niet kunnen aantonen dat wij voldoen aan deze verplichting dan kan een boete worden opgelegd door de gemeente of zelfs volledige toegang tot de accommodatie worden ontzegd. Als iedereen zich houdt aan de regels dan is dit eenvoudig te voorkomen. De NTTB zal tot 14 november 2021 geen boetes uitdelen als het team onvolledig komt opdagen als gevolg van een ongeldig of ontbreken van een CTB. Vanaf 15 november zal dit wel het geval zijn…dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. SVN zal per direct gaan starten met het controleren van de QR codes.

Samengevat:

*Verplichting CTB voor iedereen die ouder is dan 18 jaar

*Bij ieder bezoek opnieuw de QR code controleren (als back-up is een geprinte versie handig om op zak te hebben)

*Overige coronamaatregelen blijven ook van kracht (afstand houden, beperkt aantal mensen tegelijk in de kantine, handen ontsmetten, etc)

We rekenen op jullie medewerking met als doel om te kunnen blijven tafeltennisen!

Contributienota’s

De contributienota’s zullen in de maand november worden verstuurd naar de leden door de penningmeester.

Terugkoppeling ALV

Wij hebben 1 vraag ontvangen, welke is beantwoord naar de vraagsteller. Verder hebben we geen prangende vragen ontvangen. Verder kan gemeld worden dat de kascontrolecommissie décharge heeft verleend voor het gevoerde financiële beleid na een recente controle in de boeken van de penningmeester. Hiermee kunnen we het bijzondere sportjaar 2020-2021 afsluiten en achter ons laten.

Vacante bestuursfunctie(s)

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een enthousiast algemeen bestuurslid om mee te besturen en invulling te geven aan belangrijke overige taken. En aan het einde van het komende voorjaarsseizoen zijn we ook op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Heb je interesse neem dan contact op met één van de bestuursleden om een toelichting te krijgen.

Namens het bestuur van SVN

Belangrijke update SVN
Schuiven naar boven