Laatste speelavond 23 Juni, en op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Afgelopen 4 weken is er weer gezellig een balletje geslagen op de woensdagavond na een onvermijdelijke pauze door Coronamaatregelen van het RIVM. De opkomst was wisselend met  3 tot 8 personen, maar de buitentemperatuur was ook sterk wisselend. Mogelijk is er een rechtstreeks verband tussen beide zaken. Maar het deed ons goed dat er eindelijk weer een getafeltennist kon worden. Lekker even bewegen & zweten en clubgenoten spreken. En voor de goede orde willen we nogmaals melden dat de kantine nog gesloten blijft tot aanvang van het komende seizoen.
23 Juni is de laatste speelavond!!

Hans vd Broek stopt als bestuurslid maar zal de rekreantenavond blijven aansturen

Na 2 seizoenen als bestuurslid algemene zaken is Hans tot de conclusie gekomen dat de passie voor het vergaderen en overige taken uitvoeren voor hem ondergeschikt is aan het enthousiast sturing geven aan de rekreantenavond (woensdagavond). Hans is per heden op eigen initiatief uit het bestuur getreden om plaats te maken voor een andere clubgenoot. Het bestuur bedankt Hans voor zijn inzet en verwacht ook dat Hans de woensdagavond met passie zal blijven vervullen. Door het vertrek van Hans is er een plek vrijgekomen, waarvan het bestuur vindt dat het noodzakelijk is om deze plek weer op te vullen. Ook al zijn we een relatief kleine vereniging (geworden) dan is daarmee de noodzaak niet kleiner geworden om aan overige taken invulling te geven. Hierbij doelen we op het onderhouden van contacten met sponsors, acties om inkomsten te genereren (bijv speculaaspoppen) coördineren, bedrijventoernooien begeleiden, etc. Voor meer info kun je contact opnemen met de secretaris. En daarbij willen we ook direct aangeven dat als er zich geen kandidaat aanmeldt dat de continuïteit van SVN in gevaar zal komen. Met 3 man een vereniging besturen is namelijk niet haalbaar in onze ogen! We zien de reacties vol vertrouwen tegemoet.


Laatste speelavond 23 Juni, en op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Schuiven naar boven