Let op!!! gewijzigde competitie datums.

Zoals eenieder al reeds begrepen heeft is het nu toegestaan om weer te gaan spelen in competitievorm. Er zijn alleen twee restricties en dat zijn dat kantines om 22:00 uur moeten sluiten en dat eventuele toeschouwers ook om deze tijd het pand verlaten moeten hebben. Tevens geld nog steeds dat er alleen gespeeld kan worden met een geldende QR-code.
Deze regels gelden voor een periode van zes weken. Alleen zal er over drie weken (15 februari) dus een nieuw ijkpunt zijn met de vraag of er verdere versoepelingen zullen volgen.
De Afdeling West is echter van mening dat gezien een aantal redenen en omstandigheden, het wijs is om de eerste twee speelronden te verplaatsen tot na de 10 speelronde.
Een vijftiental verenigingen hebben bij ons een verzoek gedaan om de competitie uit te stellen met de volgende redenen: Bij een aantal mensen zit er nog steeds een bepaalde angst om ook daadwerkelijk te gaan starten met de competitie. Dit is iets wat wij ons heel goed kunnen voorstellen. Tevens is het zo dat er ook een aantal verenigingen zijn die maar één avond in de week hun zaal beschikbaar hebben en dien ten gevolge maar twee keer hebben kunnen trainen voor aanvang van de competitie. Een derde reden is dat er waarschijnlijk bij het nu wel starten van de competitie een hele grote hoeveelheid aan verplaatsingen van wedstrijden gaat komen, vanwege de hoge besmettingscijfers. Berekeningen geven aan dat het aantal verplaatsingen tot zeven keer meer zouden zijn dan vorig seizoen. Door dus later te beginnen kunnen we dat dus enigszins ondervangen. Dit voor een toch nog enig gelijkwaardig competitieverloop. Tevens is ook het moeten sluiten van de kantines om 22:00 uur hierin een punt geweest.
Wij zien geen bezwaar om de competitie dus later te eindigen als normaal in het voorjaar gewoon is. Tevens is de kans groter dat we de competitie ook daadwerkelijk op een goede manier kunnen beëindigen.

Let op!!! gewijzigde competitie datums.
Schuiven naar boven