Belangrijke datums voor onze leden.

De training start weer op maandag 21 augustus van 19.30 uur – 21.00 uur en het vrijspelen start weer op woensdag 23 augustus van 19.30 – 21.00 uur.

De Najaarscompetitie 2023/2024 start voor team 1,2 en 3 op vrijdag 8 september 2023 met een uitwedstrijd.

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 4 oktober 2023. HOU DEZE DATUM VRIJ!!

Belangrijke datums voor onze leden.
Schuiven naar boven