Jaarverslag 2020/2021

Beste leden,   Het bestuur heeft besloten om dit jaar wederom een ‘offline’ ALV vergadering te houden. De motivatie hiervoor is terug te vinden aan het begin van dit jaarverslag. Het jaarverslag is als bijlage bijgevoegd. Vragen of opmerkingen kunnen per email worden toegestuurd naar de secretaris.
Verder wil ik wederom de aandacht vestigen op de vacante bestuursfuncties….per direct een algemeen bestuurslid en per mei 2022 een wedstrijdsecretaris senioren. Het bestuur wil graag in gesprek komen met SVNers die onze club mede helpen ondersteunen. Want zonder jouw inzet komt de continuïteit van onze vereniging echt in gevaar.
Met vriendelijk groet, bestuur SVN      track
Jaarverslag 2020/2021
Schuiven naar boven