Nieuw bestuur geïnstalleerd

Tijdens de ALV van 23 feb 2023 is het nieuwe bestuur unaniem  gekozen door de aanwezige leden. Dit betreft Tjeerd van der Veen (voorzitter), Dolf Joling (secretaris), Theo van Zweden (penningmeester), Jeroen Sonneveld (wed sec senioren) en Hans van den Broek (algemeen lid). Pim van der Ende en Robert van Holsteijn zijn afgetreden als respectievelijk penningmeester en secretaris. Alle taken zullen door Pim en Robert worden overdragen naar het nieuwe bestuur. Met dank aan de positieve woorden die zijn uitgesproken door de leden over de afgelopen periode waar het moeilijk was om te besturen door coronamaatregelen, stoppen met jeugd, gebrek aan kader/bestuursleden, etc. Nu pakt een voltallig bestuur de taken op om invulling te gaan geven aan de doorstart van SVN.

Nieuw bestuur geïnstalleerd
Schuiven naar boven