Noodkreet! 3 bestuursfunctie,s per 1 Mei 2022 noodzakelijk om voortbestaan SVN te kunnen waarborgen.

Het bestuur is na diverse oproepen naar de leden toe nog steeds op zoek naar een enthousiaste voorzitter , een wedstrijdsecretaris en tevens een algemeen lid om mee te helpen besturen en invulling te geven aan belangrijke overige taken.

Noodkreet! 3 bestuursfunctie,s per 1 Mei 2022 noodzakelijk om voortbestaan SVN te kunnen waarborgen.
Schuiven naar boven