Start implementatie DWF

Beste competitiespelers, hierbij een update wat betreft het digitaal wedstrijdformulier.
Vr gr,
Martin de Zeeuw

  Nieuwsbrief Digitaal Wedstrijd Formulier  
      Start implementatie DWF We hebben het (bijna volledige) najaarseizoen 2021 kunnen gebruiken
als ‘pilot’ seizoen voor de NTTB App met daarin de DWF
(Digitaal Wedstrijd Formulier) functionaliteit. Het is een seizoen geweest waarin we veel hebben kunnen testen, veel hebben moeten doorontwikkelen en waar we ook veel feedback hebben ontvangen. Spelers, wedstrijdsecretarissen en competitieleiders wisten ons wekelijks te bereiken.  Onze dank daarvoor is groot, want daardoor hebben wij stap voor stap de NTTB App functioneler kunnen krijgen. De focus lag nadrukkelijk op de functionaliteit en de koppeling met NAS. Alle wensen die betrekking hebben op het gebruikersgemak nemen we absoluut serieus en staan op de ‘wensenlijst’. Over het afgelopen seizoen is 33% van alle wedstrijden over alle NTTB competities (landelijk en afdelingen) via het DWF ingevoerd. Dat zijn bijna 3.900 wedstrijden van de bijna 12.000 gespeelde wedstrokdem. Afdeling Holland-Noord mag zich ‘koploper’ noemen met een bijna 44% score, gevolgd door Afdeling West (bijna 38%). We gaan deze periode in gesprek met de competitieleiders en de afdelingsbestuurders om het DWF in een aantal competities daadwerkelijk in te voeren. Het DWF wordt dan leidend, al dan niet naast het traditionele wedstrijdbriefje. Als onderdeel van de introductie organiseren we in januari digitale sessies met de Wedstrijdsecretarissen van onze verenigingen.   Gebruik DWF – tijdbesparend voor wedstrijdsecretarissen Voor wedstrijdsecretarissen biedt het gebruik van het DWF veel voordelen. Zij hoeven de uitslagen van de wedstrijden niet meer zelf in te voeren in NAS (of DWF) als de spelers of NPC’s dit al gedaan hebben. De wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team behoudt wel de functie om een en ander te controleren en vervolgens te accorderen. Deze accordering gebeurt nog steeds in NAS.   NPC’s De uitslagen door iemand anders laten invoeren dan de spelers uit het team (bijv. wanneer geen van de teamleden een smartphone heeft)? Dat kan. De wedstrijdsecretaris geeft bij aanmelding van de teams in NAS aan welke spelers het DWF in mogen vullen. Op dat moment is het ook mogelijk om NPC’s (non playing captains) toe te voegen. Iedereen die lid is van de NTTB kan door de wedstrijdsecretaris als NPC toegevoegd worden aan een team. Na publicatie van de competitie kan dit uitsluitend via de wedstrijdsecretaris-functie in de NTTB App. Ga naar de 3 puntjes rechtsboven in het scherm, dan kun je zien welke mogelijkheden je hebt als wedstrijdsecretaris. Een lid die als NPC functioneert kan aan meerdere teams toegevoegd worden. Op deze manier is het ook voor teams die niet zelf het DWF in kunnen of willen vullen mogelijk dat het DWF ingevuld wordt. Iedereen die in NAS geregistreerd staat als wedstrijdsecretaris heeft de toegang in de NTTB App om NPC’s te beheren (na registratie en inloggen). Als je geen toegang hebt betekent dit waarschijnlijk dat je niet correct in NAS staat. Neem in dat geval contact op met de secretaris van je verenigng.   Invullen op meerdere telefoons / uitslagen ‘overnemen’

Dit najaar was het ook mogelijk gemaakt dat uitslagen op meerdere telefoons ingevoerd kunnen worden. Echter, omdat dit nog in een testfase zat hebben wij hier niet uitgebreid over gecommuniceerd. Deze week is het opnieuw getest en worden op basis hiervan nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
Maar de functie werkt. Bredere communicatie volgt nog. Hiervoor is het volgende van belang:

Als meer mensen tegelijk hetzelfde formulier invullen, kunnen zij door een ander ingevuld resultaat van een volledig gespeelde set overnemen door op een groen icoon te klikken, die wij de betreffende set getoond wordt.
Het overnemen van resultaten ingevuld door een ander is alleen mogelijk wanneer de wedstrijd hetzelfde formulierschema, spelers en volgorde van spelers heeft. Als je vragen of ideeën hebt rondom de verdere ontwikkeling van de app, neem dan contact op met de Helpdesk. De komende maanden zullen we je op regelmatige basis informeren over de ontwikkelingen rondom het DWF. Als je deze informatie niet wilt ontvangen, kun je je afmelden via de knop onderaan dit bericht. Om deze reden wordt ook niet telkens opnieuw een nieuwe uitdraai van wedstrijdsecretarissen gemaakt, want dan zouden afmelders opnieuw de nieuwsbrief ontvangen. Nadeel hiervan is dat nieuwe wedstrijdsecretarissen niet automatisch deze nieuwsbrief krijgen. Nieuwe wedstrijdsecretarissen en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden. E-mailadres gewijzigd? Meld het oude e-mailadres af en meld het nieuwe e-mailadres aan.  
Start implementatie DWF
Schuiven naar boven