SVN maakt een doorstart -extra ALV op donderdag 23 februari 2023

Kortgeleden heeft het huidige bestuur gesproken met een 5-tal potentiele bestuurders die zich als collectief hebben aangemeld. Dit betreft de volgende personen: Tjeerd van der Veen (voorzitter), Dolf Joling sr (secretaris), Theo van Zweden (penningmeester), Jeroen Sonneveld (wedstrijdsecretaris senioren) en Hans van der Broek (algemeen lid). Tijdens deze ALV zal het huidige bestuur: Robert van Holsteijn (secretaris) en Pim van der Ende (penningmeester) aftreden en alle taken overdragen aan de nieuwe bestuursleden. Noteer deze datum alvast in jullie agenda.

SVN maakt een doorstart -extra ALV op donderdag 23 februari 2023
Schuiven naar boven