Toekomstbeeld SVN somber en beëindiging SVN nadert.

Ondanks meerdere oproepen via de webmailer & website hebben zich helaas GEEN nieuwe bestuurders aangemeld bij de secretaris.
Slechts een enkeling heeft voorzichtig 1 vinger opgestoken om hulp aan te bieden bij het organiseren/regelen van zaken.
En dit zijn nu juist de leden die al veel voor de vereniging doen (of hebben gedaan).
Echter voor de continuïteit van de vereniging is een overtuigende uitgestoken hand noodzakelijk om gedreven bestuurders te krijgen voor de bestuursfuncties (voorzitter, wedstrijdsecretaris senioren, algemeen lid) en voor commissiefunctie (toernooien).
En 1 uitgestoken vinger (hoe goed bedoeld dan ook) is niet toereikend.
Er zal vers bloed door de aderen moeten gaan stromen om levensvatbaar te blijven!
Dit is een laatste oproep voor bestuurs- en commissiekandidaten om zich te melden bij de secretaris (robri@caiway.nl).
Als er geen aanmeldingen komen dan zal het huidige bestuur de beëindiging van de vereniging per medio mei 2023 gaan voorbereiden.
Duidelijker kunnen we het niet zeggen.

Namens het bestuur van SVN

Toekomstbeeld SVN somber en beëindiging SVN nadert.
Schuiven naar boven