Wederom een noodkreet

In het kort de geschiedenis van tafeltennisvereniging SVN Opgericht 26 november 1973 als onderdeel van de omnivereniging SVN, bestaande uit handbal, volleybal, wandelen en tafeltennis. Na verloop van jaren zelfstandig voortgegaan als SVN. In de beginjaren gegroeid tot een bloeiende vereniging met zowel een grote jeugd en seniorenafdeling die op alle niveaus ( jongens, meisjes, heren en dames) de landelijke competitie hebben bereikt. In de hoogtijdagen werden de thuis wedstrijden van de jeugdcompetitie in drie zalen gespeeld. Tot zover de geschiedenis beschreven in een notendop en nu naar het actuele heden.  

SVN in het heden Momenteel zijn we aanbeland in 2022 en zouden we het 50 jarig bestaan van de vereniging eind 2023 kunnen gaan vieren. Helaas zijn de vooruitzichten niet zo positief om het 50 jarig bestaan te kunnen halen. Al een aantal jaren draait het bestuur van de SVN op minimale kracht. Al meer dan een decennium zelfs zonder voorzitter. Al een tijd bestaat het bestuur slechts uit 3 personen, terwijl een goed functionerend bestuur van onze vereniging minimaal 4 leden nodig heeft en bij voorkeur 5 leden. De taken die normaal gesproken over 5 leden moeten worden verdeeld, worden nu dus door een te klein groepje uitgevoerd. Dit is niet wenselijk, er blijven te veel belangrijke zaken liggen en de druk is te hoog voor de huidige bestuursleden. Momenteel zijn er nog 3 bestuursleden, waarvan 1 lid in mei 2022 zal aftreden. Daarna zijn nog slechts de posities van secretaris en penningmeester bezet. Om te zorgen dat de vereniging goed blijft draaien en ook de bestuursleden de taken evenredig kunnen verdelen & kunnen volhouden naast hun werk en privéleven is het van belang dat er meer mensen zich aanmelden als bestuurslid of commissielid.   Wat is de oplossing?

We hebben nogmaals dringend extra man-/vrouwkracht nodig om alle vereiste bestuurstaken goed te kunnen uitvoeren. De vereniging is nog op zoek naar: -voorzitter, -wedstrijdsecretaris senioren, -algemeen bestuurslid en een toernooifunctionaris voor interne toernooien.   Wat is de consequentie? Bij het niet kunnen invullen van een deel van de huidige vacatures, waardoor het bestuur weer uit minimaal 4 personen zal gaan bestaan, zal de uiterste consequentie zijn dat de vereniging per medio 2023 zal worden ontbonden. Dat is geen prettig vooruitzicht met het oog op het naderende 50 jarig jubileum die we met zijn allen wel hopen te halen en te vieren. We hopen hiermee de noodzaak tot aanvulling van het huidige bestuur duidelijk wederom kenbaar gemaakt te hebben. Indien er leden zijn die interesse hebben in één van de genoemde functies, en hun steentje willen bijdragen aan de voortzetting van onze vereniging, dan kunnen zij hun wensen & mogelijkheden kenbaar maken aan de secretaris.
Het mailadres van de secretaris is: robri@caiway.nl.   Namens het bestuur 18 maart 2022
Wederom een noodkreet
Schuiven naar boven