Corona maatregelen

Wij zijn blij dat we vooralsnog kunnen tafeltennissen in onze eigen zaal. Dit betreft training op maandag, vrijspelen op woensdag en competitie spelen op vrijdag. Maar om dit te kunnen continueren vragen wij jullie dringend om onderstaande maatregelen ter harte te nemen. Natuurlijk kunnen we geen garantie afdwingen, maar wel streven naar het maximale door gezamenlijk strikt naleven van de coronamaatregelen.

Op de eerste plaats zijn wij tevreden over hoe onze leden op hoofdlijnen omgaan met de coronamaatregelen in de zaal en kantine. Afstand houden tot elkaar, handen desinfecteren bij binnenkomst, ventilatie maximaliseren door ramen en nooddeur te openen, geen handen geven, geen gebruikmaken van telborden, niet dubbelen, niet onnodig in de kantine samenscholen, etc zijn zomaar een aantal zaken die goed nageleefd worden. Maar we zijn ook trots dat we waakzaam zijn voor onszelf, maar zeker voor anderen uit respect voor elkaar. Toch vraagt het bestuur extra aandacht voor de volgende punten:

*tafels vóór iedere wedstrijd of training schoon te maken met tafelcleaner met gele doekjes (doekjes aan het einde van de avond weggooien)

*tot het moment dat de extra hekje, om speelvelden af te bakenen, zijn geleverd, zullen de beschikbare hekjes tussen de tafels geplaatst moeten worden om een ruime afstandsgrens aan te geven

*huidige protocol blijft gehandhaafd (protocol is op website onder het kopje huisregels inzichtelijk voor iedereen) zonder verspoeling of uitzonderingen toe te passen voor individuen (ook al begrijpen we goed dat het voor sommige lastiger is dan voor anderen)

Enkele aanvullende maatregelen zijn:

*geen publiek toegestaan

*kantine moet feitelijk dicht, maar mag alleen ‘open’ blijven als doorgang om van buiten naar binnen te komen en tijdens de wedstrijden met 1 persoon tegelijk drinken/repen/chips te kopen. Na afloop van de wedstrijden wordt iedereen verzocht om kort daarna weer naar huis te gaan. Hoe vervelend we dat ook vinden voor iedereen!

*tot nader bericht geen toernooien meer.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van SVN

Corona maatregelen
Schuiven naar boven