NTTB verscherpte maatregelen

Beste wedstrijdsecretaris, competitieleider,

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die gisteravond door het kabinet zijn aangekondigd verwijs ik jullie naar het volgende bericht:

https://www.nttb.nl/nieuwe-coronamaatregelen/

Omdat hierover helaas verschillende berichten naar buiten zijn gebracht wil ik de volgende tekst er graag uitlichten:
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. Het ‘Wedstrijdspot Protocol’ en ‘Aanvullend Protocol Verantwoord Sporten’ hebben een update gekregen. Deze documenten zijn te vinden in het Corona-dossier via https://www.nttb.nl/coronadossier/.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Robbert Stolwijk
Hoofd Wedstrijdsport

NTTB verscherpte maatregelen
Schuiven naar boven