Nieuws

Restvoorraad drank en etenswaren.

Als gevolg van het noodgedwongen stoppen met alle sportactiviteiten van de door de overheid opgelegde maatregelen houdt de vereniging nog een restvoorraad drank en etenswaren over Voordat de houdbaarheidsdatum gaat verlopen willen we als bestuur dit tegen een schappelijke prijs aan de leden ter beschikking stellen. Verreweg de meeste dranken zijn houdbaar tot eind/juli 2020 […]

Nadere maatregelen van de overheid naar aanleiding van de persconferentie van zondag 15 maart 2020

Geachte dames en heren, Onder verwijzing naar de persconferentie van hedenmiddag, die u ongetwijfeld in groten getale gevolgd zult hebben, bevestigen wij u hierdoor dat wij de daarin door de overheid aangegeven maatregelen en de verlenging tot 6 april van de reeds uitgevaardigde maatregelen uiteraard zullen volgen. Ook de sportkoepel NOC*NSF conformeert zich aan deze […]

Schuiven naar boven